Przedszkole „Jarzębinka” odwiedzili dzisiaj niecodzienni goście. Chodzili na czterech łapach, byli bardzo kudłaci i rozdawali buziaki na prawo i lewo. Kto to taki? Psy-terapeuci, które wraz ze swoimi opiekunami przyjechały z Fundacji Ama Canem z Łodzi, aby przeprowadzić z przedszkolakami zajęcia dogoterapii. Zajęcia trwały po ok. 40 minut i odbywały się w każdej z 6  grup przedszkolnych i miały charakter edukacyjny, terapeutyczny i integracyjny. Celem spotkania psów z dziećmi było kształtowanie właściwych relacji na linii człowiek-zwierzę. Poznanie psa jako przyjaciela, powiernika, towarzysza zabaw i uświadomienie dzieciom skali odpowiedzialności wynikającej z jego posiadania. Nauka podstawowych zasad układania zwierzęcia i opiekowania się nim. Zajęcia uczą także budowania pozytywnego stosunku do zwierząt, przełamywania lęków, a także zachowanie w przypadku ataku ze strony psa Każdy pies biorący udział w zajęciach edukacyjno-zabawowych przechodzi najpierw kwalifikacyjne testy psychologiczne, a po ich pozytywnym zaliczeniu są przygotowywane przez trenerów i opiekunów do egzaminów końcowych i pracy w ośrodkach. Są pod stałą kontrolą weterynarza, a przez cały czas pracy uczestniczą w szkoleniach doskonalących.

Zapraszamy do galerii zdjęć.