O dogoterapii

Dogoterapia jest formą terapii kontaktowej z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. Może być stosowana u osób z różnymi schorzeniami przynosząc doskonałe efekty. Jest adresowana zarówno do dzieci, osób dorosłych jak i starszych.

Obecność psa jest niezastąpioną pomocą w nawiązywaniu kontaktu i motywatorem dla dzieci chorych do wykonywania ćwiczeń i przyswajania wiedzy. Bardzo pomocne w prowadzonej pracy rewalidacyjnej są samodzielnie tworzone pomoce dydaktyczne, karty pracy, książeczki, opracowywane proste komputerowe programy edukacyjne-poznawcze. Dzięki nim możliwe jest urozmaicenie prowadzonych zabaw i ćwiczeń, zachęcenie i jednocześnie motywowanie dzieci do dalszej nauki. Zajęcia takie pozwalają dzieciom również niesprawnym ruchowo (z porażeniem mózgowym dwu i cztero-kończynowym), czy też dzieciom opóźnionym psychoruchowo a nawet upośledzonym umysłowo na samodzielne wykonywanie zadań, nawet wielokrotnie, co umożliwia opanowanie wybranych umiejętności. Czyli jest drogą do osiągnięcia sukcesu. Dzieci wykonując podobne zadania przygotowywane przez nauczyciela pod różnym kątem niwelują trudności, dając poczucie satysfakcji z coraz lepiej wykonanego zadania. Dzieci mają możliwość poznawania liter, cyfr rozwijania umiejętności analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej, zapisywania i dobierania podpisów do obrazków, historyjek jak i samodzielnego tworzenie podpisów, zdań.

Zadaniem dogoterapii jest pomoc w przywróceniu ludziom zdrowia, uśmiechu i wiary we własne siły.

Poprzez dogoterapię możemy:

– rozwijać mowę i wzbogacać słownik,
– przełamywać lęk,
– rozwijać funkcje poznawcze,
– stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów oraz orientację przestrzenną,
– rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe,
– stymulować pracę mięśni poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych,
– budować poczucie własnej wartości, pewności siebie i bezpieczeństwa,

– podnosić aktywność, uczyć samodzielności i odpowiedzialności,
– łagodzić stres, samotność,
– rozwijać spontaniczną aktywność,
– motywować i mobilizować do podejmowania działań,
– uczyć właściwych postaw w stosunku do zwierząt,
– uczyć zasad bezpiecznego postępowania z psami,
– budować więzi emocjonalne u osób z trudnym kontaktem.