PFRON

 PFRON 2021/2022

Dogoterapia – skuteczna pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych przez prowadzenie
zajęć dogoterapeutycznych dla 98 dzieci z 4 różnych województw – łódzkiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego.                                                    Dogoterapia umożliwia wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku. Polega na objęciu
wsparciem, poprzez prowadzenie zajęć dogoterapeutycznych, polegających na udzielaniu pomocy w
pokonywaniu niepełnosprawności, 14 dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi (województwo łódzkie),
14 dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 3 Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi w Zgierzu (województwo łódzkie),
14 Kowalkach – Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (województwo zachodniopomorskie – 14 beneficjentów)
28 dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu (województwo
śląskie) oraz 28 dzieci z Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka w Andrychowie (województwo małopolskie).
Zajęcia odbywać się będą w w/w placówkach.
Każde dziecko – beneficjent projektu będzie brało udział w zajęciach dogoterapeutycznych
przez 10 m-cy w roku. Beneficjent otrzyma 80 h wsparcia. Dzieci zostaną podzielone na
7-osobowe grupy. Podział zostanie dokonany w oparciu o rodzaj i stopień niepełnosprawności.
Podczas prowadzonych zajęć uwalniana jest naturalna chęć poznawania siebie i innych, otaczającego
świata, wyzwala się energia niezbędna do podejmowania nowych wyzwań. To właśnie zabawa, nauka,
bytowanie we wspólnym otoczeniu ludzi i zwierząt pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów i realizację
wytyczonych zadań.
Zadanie polega ma na prowadzeniu zajęć z udziałem specjalnie wyszkolonych psów terapeutów.

Nasze placówki na dzień dzisiejszy 6,09,2021 są otwarte i możemy kontynuować zajęcia. Dzięki dyrekcji i nauczycielom i terapeutom w placówkach, możemy prowadzić zajęcia.

Nowy rok szkolny, nowe nadzieje ,na szczęście nie musieliśmy zrezygnować z zajęć, ku radości naszych podopiecznych. 

Fundacja AMA CANEM

Adres Biura Fundacji:
Łódź, ul. Piotrkowska 17 pok.207
Tel. kom: 502 219 522
E-mail: biuro@dogoterapia.org.pl
Adres do korespondencji:
90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 85/25

Oddział Turek:

Tel kom:
E-mail: turek@dogoterapia.org.pl

Oddział Zabrze:

Danuta Smorąg- Resterniak

Paulina Sorychta

Tel kom: 502-219-522
E-mail: zabrze@dogoterapia.org.pl

Dane firmowe

KRS:0000179268
NIP: 727-260-94-57
REGON: 473207690
Raiffeisen Polbank:
73 1750 0012 0000 0000 2720 1857