PFRON

 

 

Projekt pn. ”Dogoterapia – skuteczna pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych” w ramach umowy

nr ZZO/000356/05/D z dnia 12 maja 2023r.

 PFRON 2023/2024

„Dogoterapia – skuteczna pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych”

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych przez prowadzenie
zajęć dogoterapeutycznych dla 98 dzieci z 4 różnych województw – łódzkiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego.                                                    Dogoterapia umożliwia wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku. Polega na objęciu
wsparciem, poprzez prowadzenie zajęć dogoterapeutycznych, polegających na udzielaniu pomocy w
pokonywaniu niepełnosprawności, 14 dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi (województwo łódzkie),
14 dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 3 Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi w Zgierzu (województwo łódzkie),
14 Kowalkach – Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (województwo zachodniopomorskie – 14 beneficjentów)
28 dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu (województwo
śląskie) oraz 28 dzieci z Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka w Andrychowie (województwo małopolskie).
Zajęcia odbywać się będą w w/w placówkach.
Każde dziecko – beneficjent projektu będzie brało udział w zajęciach dogoterapeutycznych
przez 10 m-cy w roku. Beneficjent otrzyma 80 h wsparcia. Dzieci zostaną podzielone na
7-osobowe grupy. Podział zostanie dokonany w oparciu o rodzaj i stopień niepełnosprawności.
Podczas prowadzonych zajęć uwalniana jest naturalna chęć poznawania siebie i innych, otaczającego
świata, wyzwala się energia niezbędna do podejmowania nowych wyzwań. To właśnie zabawa, nauka,
bytowanie we wspólnym otoczeniu ludzi i zwierząt pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów i realizację
wytyczonych zadań.
Zadanie polega ma na prowadzeniu zajęć z udziałem specjalnie wyszkolonych psów terapeutów.

Dzieci jak zwykle radośnie reagowały, że nie przerywamy zajęć i dzięki PFRON będą trwały zajęcia.  Nowy projekt to zawsze nowa energia po miesiącach oczekiwania, pewnie, dlatego zawsze wracamy ze zdwojoną siłą. Przecież  musimy przygotować dzieciaczki do wakacji, przypominając o bezpiecznych zachowaniach, niepanikowania w razie niespodziewanego kontaktu z psami i innymi zwierzętami spotykanymi na wsiach. Oczywiście nie zapominamy o codziennej rehabilitacji, która w tym okresie musi być wzbogacona w/w zajęciami.

Czerwiec i możemy być dumni z dzieciaczków, przerobiliśmy podwójne zajęcia i było super.

Wakacje i po wakacjach, wszyscy się stęskniliśmy psy zaczepiały przygodnie dzieci na ulicy myśląc że może je zainteresują sobą. Pierwsze dni to zawsze odwiedziny powakacyjne oraz potwierdzenie terminów. Mimo spotkań organizacyjnych, musimy pojawiać się z psami, niestety, ale to one są najbardziej wyczekiwane we wrześniu.

Zimne miesiące ograniczają zajęcia do sali, nie przeszkadza to jednak w ćwiczeniach i pokazu kreatywności dzieci. Grudzień to celebracja „Mikołajek” i „Gwiazdki”, wspólne zdjęcia z psimi Mikołajami i przygotowania do przedstawień.

Święta, ferie i mamy koniec marca, szybko to przeleciało. Przy fajnej zabawie zawsze szybko leci czas. Zaczynamy nowy nabór i od kwietnia ruszamy z nowym cyklem zajęć. Mamy tylko nadzieje że PFRON łaskawie spojrzy na nasz nowy wniosek i będziemy mogli kontynuować zajęcia.