PFRON

PFRON 2019/2020

Dogoterapia – skuteczna pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych przez prowadzenie
zajęć dogoterapeutycznych dla 119 dzieci z 4 różnych województw – łódzkiego, śląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Dogoterapia
umożliwia wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku. Polega na objęciu
wsparciem, poprzez prowadzenie zajęć dogoterapeutycznych, polegających na udzielaniu pomocy w
pokonywaniu niepełnosprawności, 21 dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi (województwo łódzkie),
21 dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 3 Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi w Zgierzu (województwo łódzkie),
28 dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. K. Makuszyńskiego w Turku (województwo wielkopolskie),
28 dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu (województwo
śląskie) oraz 21 dzieci z Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka w Andrychowie (województwo małopolskie).
Zajęcia odbywać się będą w w/w placówkach.
Każde dziecko – beneficjent projektu będzie brało udział w zajęciach dogoterapeutycznych
przez 10 m-cy w roku. Beneficjent otrzyma 80h wsparcia. Dzieci zostaną podzielone na
7-osobowe grupy. Podział zostanie dokonany w oparciu o rodzaj i stopień niepełnosprawności.
Podczas prowadzonych zajęć uwalniana jest naturalna chęć poznawania siebie i innych, otaczającego
świata, wyzwala się energia niezbędna do podejmowania nowych wyzwań. To właśnie zabawa, nauka,
bytowanie we wspólnym otoczeniu ludzi i zwierząt pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów i realizację
wytyczonych zadań.
Zadanie polega ma na prowadzeniu zajęć z udziałem specjalnie wyszkolonych psów terapeutów.

Wracamy po wakacjach do zajęć , dzięki zmianie strony, mamy możliwość aktualizacji naszych działań. 

Fundacja AMA CANEM

Adres Biura Fundacji:
Łódź, ul. Piotrkowska 17 pok.207
Tel. kom: 502 219 522
E-mail: biuro@dogoterapia.org.pl
Adres do korespondencji:
90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 85/25

Oddział Turek:

Tel kom:
E-mail: turek@dogoterapia.org.pl

Oddział Zabrze:

Danuta Smorąg- Resterniak

Paulina Sorychta

Tel kom: 502-219-522
E-mail: zabrze@dogoterapia.org.pl

Dane firmowe

KRS:0000179268
NIP: 727-260-94-57
REGON: 473207690
Raiffeisen Polbank:
73 1750 0012 0000 0000 2720 1857