PFRON 2019/2020

realizowany z środków PFRON

Archiwum

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

 

Sponsorzy

Hosting sponsoruje Kei.pl

Interaktywna Agencja Reklamowa

Nasz profil na Facebook     Nasz profil na NK.PL

 

 Polecamy

 

Fundacja AMA CANEM (z łac. „Kochaj psa”) została zarejestrowana 5 września 2003 roku w Łodzi. Powstała w celu prowadzenia zajęć dogoterapii, jako działań wspierających terapię osób niepełnosprawnych. Pomagamy w tworzeniu właściwych relacji między człowiekiem i zwierzęciem. Niesiemy radość poprzez kontakty zwierzętami.

 

Praca w Fundacji opiera się na wolontariacie. Większość pracujących w Fundacji wolontariuszy to jednocześnie przewodnicy psów. Obecnie pracuje u nas 50 wolontariuszy - to między innymi terapeuci, lekarze, studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wszyscy wolontariusze chcą nam pomagać i doskonale wiedzą jak to robić.

 

Aktualnie pracuje z nami 40 wyszkolonych psich terapeutów. Są wśród nich psy rasy: golden retriever, flat coated retriever, labrador retriever, berneński pies pasterski, nowofunland, seter szkocki gordon, seter irlandzki oraz owczarek australijski.

 

Działamy w wielu placówkach na terenie całego kraju. W ośrodkach prowadzimy zajęcia dla osób z różnymi rodzajami schorzeń (autyzm, mutyzm, Zespół Downa, MPD, ADHD, upośledzenia umysłowe, zaburzenia słuchu i mowy oraz wiele innych).

 

- W województwie łódzkim prowadzimy zajęcia w 15 placówkach, w tym w 12 dla osób niepełnosprawnych, niesiemy pomoc około 500 niepełnosprawnym.

- W województwie śląskim zajęcia prowadzone są w 5 placówkach, w tym w 4 dla osób niepełnosprawnych, niesiemy pomoc około 150 niepełnosprawnym.

- W województwie wielkopolskim systematycznie pomagamy w 2 ośrodkach około 60 niepełnosprawnym.

- W województwie małopolskim zajęcia prowadzimy w Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Fundacji „Brata Alberta” w Radwanowicach, niesiemy pomoc około 200 niepełnosprawnym.

 

W spotkaniach zawsze uczestniczy terapeuta oraz pies z przewodnikiem. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach, a program zajęć dostosowany jest do potrzeb   i możliwości każdej osoby.

 

Dla dzieci z przedszkoli, szkół i świetlic prowadzimy cykliczne spotkania w ramach socjoterapii

i zajęć dydaktycznych. W zależności od rodzaju placówki są to:

-pogadanki na temat relacji człowiek – zwierzę,

-zajęcia mające na celu poznanie psa jako przyjaciela, powiernika, towarzysza zabaw,

-uświadomienie odpowiedzialności wynikającej z posiadania psa,

-nauka podstawowych zasad układania psa i opiekowania się nim,

-poznanie historii psa i ras,

-budowanie pozytywnego stosunku do zwierząt, przełamywanie lęków

-nauka zachowania w przypadku ataku ze strony psa.

 

Zajęcia prowadzone dla osób starszych mają przede wszystkim charakter oddziaływań psychoterapeutycznych.

 

Psy zaczynające pracę w naszej Fundacji przechodzą najpierw kwalifikacyjne testy psychologiczne, a po ich pozytywnym zaliczeniu są przygotowywane przez trenerów i opiekunów do egzaminów końcowych i pracy w ośrodkach. Przez cały czas uczestniczą w szkoleniach doskonalących i są poddawane okresowym badaniom lekarskim.

 

Celem naszej Fundacji jest:


1. Upowszechnianie dogoterapii jako metody:
- rehabilitacji,
- wspierającej leczenie osób niepełnosprawnych,
- wspierającej działania psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne.

2. Kształtowanie właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem:
- niesienie radości poprzez kontakty ze zwierzętami,
- propagowanie form terapii z udziałem zwierząt,
- prowadzenie terapii dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych,
- szkolenie opiekunów zwierząt,
- szkolenie zwierząt,
- prowadzenie dokumentacji z zajęć dla potrzeb Fundacji oraz dla innych organizacji o podobnych celach,
- utrzymywanie kontaktów i nawiązywania współpracy, w ramach wymiany doświadczeń, z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność.

 

© 2013 Fundacja Ama Canem | Beyzi - KOKOBA